Från träd till planka

Råvara, sågteknik, torkning, justering, hyvling och utlastning. Här nedan guidar vi dig genom processen – hur timret förädlas till flertalet virkesprodukter av högsta kvalitet. 

1. Råvara

Timret vi förädlar kommer från skogarna kring västra/norra Värmland och södra Dalarna. Bland de viktigaste egenskaperna är att timret är långt, rakt, tätvuxet och friskkvistigt. Därför satsar vi på att bli en av de bästa leverantörerna som finns på marknaden till råvaror som ska hyvlas till panel och klädsel.

2. Transport

Leveranser sker från närområdet för att få så liten miljöpåverkan som möjligt. 

3. Inmätning

Inmätning sker med hjälp av en 3D-scanner och sköts av Biometria som är en oberoende part för att allt ska bli rätt och riktigt. 

4. Sågteknik

Vi har en modern såglinje med 3D, en HewSaw R200 med mötande klingor där vi sågar klentimmer med en diameter från 10 cm upp till 24 cm. Hela stocken tas till vara på, den största delen blir till plankor och brädor, cellullosaflisen går till lokala massabruk, sågspånet görs det pellets av och barken eldas i vår egen panna. Inget går till spillo.

5. Torkning

För att nå rätt fuktkvot torkas virket i moderna torkar från Valutec. 

6. Justering

Virket sorteras med kamerasortering från FinScan, vilket gör att vi får en jämn kvalitet. 

7. Paketering

Paket färdigt för leverans och redo att gå ut till kund. 

Våra standarddimensioner

 100125150175
32XX  
38XX  
44XXX 
47XXXX
50XXX 
63    
 75100125
16X  
19XX 
25XXX

 

100

125

150

175

30

 

X

 

 

32

X

X

 

 

38

X

 X

 

 

44

 

X

X

 

47

 

X

X

 

50

X

 

X

 

 75100125
16X  
19XX 
25 X