PRODUKTER

Timret vi förädlar kommer från skogarna kring västra/norra Värmland och södra Dalarna. Bland de viktigaste egenskaperna är att timret är långt, rakt, tätvuxet och friskkvistigt. Därför satsar vi på att bli en av de bästa leverantörerna som finns på marknaden till råvaror som ska hyvlas till panel och klädsel.

Gran

Standardkvaliteter & kundanpassade sorteringar.

Furu

Standardkvaliteter & kundanpassade sorteringar.

Hyvlat

Några av de produkter vi erbjuder är:

• Konstruktionsvirke
• Reglar
• Profilerade paneler
• Råspont
• Trall
• Kundspecifika lösningar.

Vi levererar furu och gran i standardkvaliteter men även kundanpassade sorteringar. Cellulosaflis erbjuder vi främst till massaindustrin och övrig flis till värmeverken. Våra PEFC och FSC® certifikat ger kunden ett betryggande bevis på att vi vet vad vi gör. Våra standard 2-ex dimensioner visas i tabellen nedan, andra dimensioner offererar vi gärna på förfrågan.

Marknad

Våra kunder finns i området där man har en tradition med att bygga och leva med trä, i synnerhet området där man ställer höga krav på virkeskvalitet. Vi tycker om att köpa-förädla-sälja lokalt och ser både Sverige och Norge som våra hemmamarker, med enkel kommunikation, korta restider och korta frakter med begränsad miljöpåverkan.

Förutom Sverige och Norge befinner sig våra kunder i och omkring Alperna i centrala Europa; Tyskland, Österrike, Schweiz och Frankrike. Vi tror dessutom att vi ska vara representerade på viktiga marknader för svenska sågindustrin, så som UK, Benelux, Polen, Nordafrika och Asien.

Våra standarddimensioner

 100125150175
32XX  
38XX  
44XXX 
47XXXX
50XXX 
63    
 75100125
16X  
19XX 
25XXX

 

100

125

150

175

30

 

X

 

 

32

X

X

 

 

38

X

 X

 

 

44

 

X

X

 

47

 

X

X

 

50

X

 

X

 

 75100125
16X  
19XX 
25 X