Vår Historia

Since 1903

1900

1900 startades den första sågen, några kilometer från nuvarande plats byggdes även timmerkälkar och åkryssar. Grundaren var Johan Jonasson

1913

Detta år flyttades sågen till den nuvarande placeringen, då järnvägen stod klar i Bäckebron.

1935

Ångmaskinen byttes ut mot elmotorer.

1951

Arvid Andersson och Olle Stridsberg blev nya ägare.

1958

Bernt Svensson anställs som platschef, 18 år gammal och det första hyvleriet byggdes.

1961

Justerverket byggdes.

1962

Första trucken köps in.

1963

En oljeeldad virkestork uppförs på sågen

1964

Den första timmersorteringen sätts upp. Även den första lastmaskinen köps in detta år.

1974

Vi investerar i en ny biobränslepanna på 1,8 Mw + två stycken Utec kammartorkar som ersätter den oljeeldade kanaltorken.

1978 - 1980

Mellan år 1978 och 1980 kompletterades anläggningen med två stycken torkkammare från Utec.

1979

Vi bygger ett nytt hyvleri med en Waco hyvel och en bandsåg.

1981

Ett nytt justerverk installeras från Smedbolaget i Skövde.

1984

Timmersorteringen byggs om och moderniseras

1989

Pannan byts ut till en större från 1.8 till 2.4 Mw.

1993

Nu byggs det en ny såglinje med en ny HewSaw R200, det innebär att Bäckebrons Sågverk går från att såga normaltimmer på en Ramsåglinje till att såga klentimmer. Med denna investering höjs samtidigt produktionen från 20 000 till 30 000 m3.

1997

Hyvleriet byggs om för att höja kapaciteten ytterligare.

2001

Bernt Svensson slutar som VD efter 43 år som platschef. Grums industrireperationer AB blir nya ägare.

2003

Vi investerar i ny TDS virkestork.

2005

En dubbel kammartork byggs och köps in från Valutec.

2008

Vi är nu 20 anställda och nu startas det upp en pelletsanläggning som har en produktion på 5000 ton / år. Den körs fram till 2018 då den avvecklas.

2011

Produktion når 33 000 m3. Vi beslutar att sågproduktionen skall ökas till 50 000 m3 fram till 2018.

2016

16 april försvinner justerverket i en storbrand. Det beslutas efter några veckor att ett justerverk i Skellefteå ska köpas och monteras ner för att senare plockas upp i Bäckebron. Under denna tid körs allt virke till Fiskarhedens Sågverk för att justeras och paketeras.

2017

I februari står justerverket klart, det har under uppbyggnad i Bäckebron moderniserats med en Finscan kamerasortering och en ny fulltrimmer från CGV. Under året sätts ytterligare en dubbel kammartork upp. 1 december drabbas sågen av ännu en storbrand, denna gång på det gamla såghuset, då brinner även all flis- och spånhanteringsutrustning ner.

2018

Produktion når 45 000 m3!

2019

Maj 2019 invigs den nya flis- och spånhanteringen som levererats av Ing.firma Hedlunds. Samtidigt presenteras de nya ägarna Profura.

2020

2020 byggs en ny sprinklertank och samtidigt fullsprinklas alla anläggningar.

2021

Produktion når 80 000 m3. AKJ från Karlstad bygger en ny biobränsleanläggning på en effekt av 8 Mw, dels för att den gamla anläggningen var gammal men även för att kunna ha kapacitet att torka den allt större produktionen

2022

Produktion når 80 000 m3. En kanaltork byggs upp för att kunna torka den produktionsökning som pågår. De nya ägarna Ziegler Group presenteras. Under året investeras det i mycket markarbeten för att skapa bättre logistik.

2023

Vi är 41 anställda. Nytt produktionstillstånd klart för 180 000 m3. Produktion når 100 000 m3. Nytt timmerintag från IPAB. Ny såglinje från HewSaw.

2024

Vi planerar en produktion på 120 000 m3 samt en ökad nyttjandegrad av råvaran.

Våra standarddimensioner

 100125150175
32XX  
38XX  
44XXX 
47XXXX
50XXX 
63    
 75100125
16X  
19XX 
25XXX

 

100

125

150

175

30

 

X

 

 

32

X

X

 

 

38

X

 X

 

 

44

 

X

X

 

47

 

X

X

 

50

X

 

X

 

 75100125
16X  
19XX 
25 X